REFERENSBILDER

NYINSTALLATION AV LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

Utomhusdelar till luft/luft värmepumpar på markstativ

Utomhusdel till luft/luft värmepump på väggstativ

Inomhusdel av designmodell

Inomhusdel monterad ovanför trappa

Inomhusdel av golvmodell

NYINSTALLATION AV LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP

Den gamla pannan före uttagning och bortforsling

Den nya inomhusdelen till luft/vatten värmepumpen står på plats

Den nya utomhusdelen på plats

ÖVRIGA TJÄNSTER

Installation av ny pool-värmepump

Håltagning i yttervägg

Grävningsarbete

Inkoppling av ny el-central